กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

รายวิชา

คณิตศาสตร์ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ภาษาอังกฤษดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ภาษาไทยดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
สังคมศึกษาฯดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
สุขศึกษาฯดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ประวัติศาสตร์ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ศิลปะดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
วิทยาการคำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
การงานอาชีพและเทคโนโลยีดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

ตารางออกอากาศ

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดระดับปฐมวัยปีที่ 1-3