โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดต่อ โควิด 19 ทำให้การจัดการเรียนการสอนตามปกติเป็นไปด้วยความยากลำบากทาง หน่วยงานต้นสังกัดได้ กำหนดเป็นแนวนโยบายการจัดการเรียนรู้ ผ่านทางระบบออนไลน์ รายละเอียดสามารถอ่านได้จากลิงค์ด้านล่าง หรือเข้าเรียนในระบบ ออนไลน์ ตามระดับชั้นได้

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบ Online

นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถเลือก เข้าเป็นระดับการศึกษา หรือเข้าทางเว็บ DLTV โดยตรงผ่าน ลิงค์ด้านล่างนี้

ช่องทางการรับชม

ข่าวสารทางราชการ

ข้อมูลอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

Total Website Visits: 195418

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ลงทะเบียนรับข่าวสารทางราชการหรือติดตามที่
Facebook : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ