ภาษาไทย ป.3

ภาษาไทย ป.3

วิชา ภาษาไทย ป.3

  • ครูผู้สอน : นางทชาภร ไกรคุที

  • โทรศัพท์ : 098-8797443

  • line :  MissTeen

  • Facebook :  ทชาภร ไกรคุที

เรื่อง 1.1 โรงเรียนของเรา 1
1
   โรงเรียนของเรา (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 โรงเรียนของเรา 2
1
   โรงเรียนของเรา (2) 19 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 สวัสดีเพื่อนใหม่ 1
1
   สวัสดีเพื่อนใหม่ (1) 20 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 สวัสดีเพื่อนใหม่ 2
1
   สวัสดีเพื่อนใหม่ (2) 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 วันเปิดเทอม 1
1
   วันเปิดเทอม (1) 22 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 วันเปิดเทอม 2
1
   วันเปิดเทอม (2) 25 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 หน้าที่ของเรา 1
1
   หน้าที่ของเรา (1) 26 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.8 หน้าที่ของเรา 2
1
   หน้าที่ของเรา (2) 27 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.9 มารยาทดีมีน้ำใจ 1
1
   มารยาทดีมีน้ำใจ (1) 28 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.10 มารยาทดีมีน้ำใจ 2
1
   มารยาทดีมีน้ำใจ (2) 29 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.11 แม่ ก กา พาสนุก 1
1
   แม่ ก กา พาสนุก (1) 1 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.12 แม่ ก กา พาสนุก 2
1
   แม่ ก กา พาสนุก (2) 2 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.13 แม่กง คงอยู่ 1
1
   แม่กง คงอยู่ (1) 4 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.14 แม่กง คงอยู่ 2
1
   แม่กง คงอยู่ (2) 5 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.15 อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน 1
1
   อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน (1) 8 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.16 อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน 2
1
   อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน (2) 9 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.17 หนูแจ๋วขายว่าว 1
1
   หนูแจ๋วขายว่าว (1) 10 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.18 หนูแจ๋วขายว่าว 2
1
   หนูแจ๋วขายว่าว (2) 11 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.19 แม่เกยเคยเรียน 1
1
   แม่เกยเคยเรียน (1) 12 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.20 แม่เกยเคยเรียน 2
1
   แม่เกยเคยเรียน (2) 15 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.21 กิริยาวาจาดี 1
1
   กิริยาวาจาดี (1) 16 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.22 กิริยาวาจาดี 2
1
   กิริยาวาจาดี (2) 17 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.23 แม่ดอกรัก 1
1
   แม่ดอกรัก (1) 18 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.24 แม่ดอกรัก 2
1
   แม่ดอกรัก (2) 19 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.25 แม่กดสดใส 1
1
   แม่กด สดใส (1) 22 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.26 แม่กดสดใส 2
1
   แม่กด สดใส (2) 23 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.27 แม่กบครบถ้วน 1
1
   แม่กบ ครบถ้วน (1) 24 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.28 แม่กบครบถ้วน 2
1
   แม่กบ ครบถ้วน (2) 25 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.29 สักวาหวานอื่น 1
1
   สักวาหวานอื่น (1) 26 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.30 สักวาหวานอื่น 2
1
   สักวาหวานอื่น (2) 29 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.31 กาเหว่า 1
1
   กาเหว่า (1) 30 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)

 

ใส่ความเห็น