ภาษาไทย ป.2

ภาษาไทย ป.2

  • ครูผู้สอน : นางประภัสสร ชื่นชม

  • โทรศัพท์ : 061-2827936

  • line : prapussorn2511

  • Facebook : ประภัสสร ชื่นชม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค – 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค – 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค – 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค – 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก

ใส่ความเห็น