วิชา ภาษาไทย ป.1

วิชา ภาษาไทย ป.1

วิชาภาษาไทย ป.1

  • ครูผู้สอน : นางกิ่งกมล นิตยโรจน์

  • โทรศัพท์ :  0857520387

  • line :  042285264

  • Facebook :  Kingkamon Silalert

เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โรงเรียนของเรา

1   เรื่อง ฉันรักโรงเรียน (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอประกอบการสอน)

2   เรื่อง ฉันรักโรงเรียน (2) 19 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดอโอประกอบการสอน)

3   เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ (1) 20 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบสื่อการสอน)

4   เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ (2) 21 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบสื่อการสอน)

5   เรื่อง วันเปิดเรียน (1) 22 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)

6   เรื่อง วันเปิดเรียน (2) 25 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)

7   เรื่อง ปริศนาคำทาย (1) 26 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)

8   เรื่อง ปริศนาคำทาย (2) 27 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)

9   เรื่อง มารยาทดี-มีน้ำใจ (1) 28 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)

10   เรื่อง มารยาทดี-มีน้ำใจ (2) 29 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)

 

เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อ่านเขียนเรียนภาษาไทย

1   เรื่อง พยัญชนะไทย (1) 1 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)

2   เรื่อง พยัญชนะไทย (2) 2 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)

3   เรื่อง อักษรกลาง (1) 4 มิ.ย 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)

4   เรื่อง อักษรกลาง (2) 5 มิ.ย 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)

5   เรื่อง อักษรสูง (1) 8 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)

6   เรื่อง อักษรสูง (2) 9 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)

7   เรื่อง อักษรต่ำ (1) 10 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)

8   เรื่อง อักษรต่ำ (2) 11 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)

9   เรื่อง นี่ของของเธอ (1) 12 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)

10   เรื่อง นี่ของของเธอ (2) 15 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)

 

เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วาจานั้นสำคัญนัก

1   เรื่อง สระอะ 16 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)

2   เรื่อง สระอา 17 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

3   เรื่อง วาจาผูกมิตร (1) 18 มิ.ย.63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

4 เรื่อง วาจาผูกมิตร (2) 19 มิ.ย.63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)

5   เรื่อง ทักทายกัน (1) 22 มิ.ย. 63(มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)

6   เรื่อง ทักทายกัน (2) 23 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)

7  เรื่อง พูดเพราะ (1) 24 มิ.ย.63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)

8  เรื่อง พูดเพราะ (2) 25 มิ.ย.63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

9 เรื่อง ของเธอของฉัน (1) 26 มิ.ย 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

10  เรื่อง ของเธอของฉัน (2) 29 มิ.ย 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

 

เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กล่อมลูกด้วยรัก

1 เรื่อง เจ้าเนื้อละมุน (1) 30 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

ใส่ความเห็น