ภาษาไทย ม.3

ภาษาไทย ม.3

ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี 3

ครูผู้สอน ครูสำเนียง นครเขตร

โทรศัพท์ : 0624466846

Line : Kruneang2504

Fecebook : สำเนียง นครเขตร

แผนการสอน ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ 1. จับใจจับตาหาความสำคัญ
หน่วยการเรียนรู้ 2. พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
หน่วยการเรียนรู้ 3. พินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
หน่วยการเรียนรู้ 4. พัฒนาพาที
หน่วยการเรียนรู้ 5. บทกวีที่ชื่นชอบ

ใส่ความเห็น