วิทยาศาสตร์ ป.2

วิทยาศาสตร์ ป.2

วิชา วิทยาศาสตร์ ป.2

  • ครูผู้สอน : นายกองสิน ชื่นชม

  • โทรศัพท์ : 087-9494159

  • line :  087-9494159

  • Facebook :  dao kai noy

เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
1
   สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
2
   สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (2) 20 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
3
   สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (3) 25 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
4
   สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4) 27 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช
1
   เมล็ดพืชน้อย (1) 1 มิ.ย. 63 (มีใบงานและบัตรภาพ)
2
   เมล็ดพืชน้อย (2) 8 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
3
   สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (1) 10 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
4
   สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (2) 15 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
5
   สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (3) 17 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
6
   สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (4) 22 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
7
   สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (5) 24 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 3 วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
1
   พืชดอกรอบตัว (1) 29 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)

 

 

ใส่ความเห็น