วิชา  วิทยาศาตร์ ป.1

วิชา วิทยาศาตร์ ป.1

วิชา วิทยาศาสตร์ ป.1

  • ครูผู้สอน : นางสาวพิสมัย ไชยพิลา

  • โทรศัพท์ :  –

  • line :  –

  • Facebook :  –

เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
1
   เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 19 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
   เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 22 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
3
   เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 26 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
   เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4) 29 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
   เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 2 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
   เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 5 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
   เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 9 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
8
   เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4) 12 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
9
   เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (5) 16 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
10
   เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (6) 19 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
11
   เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 23 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
12
   เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 26 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
13
   เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 30 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)

ใส่ความเห็น