วิทย์ ป.3

วิทย์ ป.3

วิชา วิทยาศาสตร์ ป.3

  • ครูผู้สอน : นางสาวดวงสมร ลมอ่อน

  • โทรศัพท์ : 0859254555

  • line :  0859254555

  • Facebook :  Duangsamorn Lomon

เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม หน่วยย่อยที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
1
   ครอบครัวสัตว์ 19 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
2
   ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (1) 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
3
   ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (2) 26 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
4
   การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 28 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
   การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 2 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม หน่วยย่อยที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา
1
   ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา 4 มิ.ย. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
2
   มนุษย์เรามีหน้าตาคล้ายกับใคร (1) 9 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
3
   มนุษย์เรามีหน้าตาคล้ายกับใคร (2) 11 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
4
   ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา 16 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งแวดล้อม
1
   สิ่งรอบตัวมีอะไรบ้าง (1) 18 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
   สิ่งรอบตัวมีอะไรบ้าง (2) 23 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
3
   ปัญหาของสิ่งแวดล้อม 25 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
4
   สิ่งแวดล้อมรอบตัว 30 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)

 

ใส่ความเห็น