วิทยาศาสตร์ ม.2

วิทยาศาสตร์ ม.2

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี 2

ครูผู้สอน ครูปราโมทย์ พุ่มชะบา

เบอร์โทร : 0894374787

Line ID : pramotepu

FaceBook : นายปราโมทย์ พุ่มชะบา

แผนการสอน วิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สารละลาย
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

ใส่ความเห็น