คณิตศาสตร์ ป.6

คณิตศาสตร์ ป.6

หลักสูตรคณิตศาสตร์ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6

บทที่ 1. จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ
บทที่ 2. สมการและการแก้สมการ
บทที่ 3. ตัวประกอบของจำนวนนับ
บทที่ 4. มุมและส่วนของเส้นตรง
บทที่ 5. เส้นขนาน
บทที่ 6. ทิศและแผนผัง
บทที่ 7. เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
บทที่ 8. ทศนิยม
บทที่ 9. การบวก การลบ การคูณทศนิยม
บทที่ 10. การหารทศนิยม
บทที่ 11. รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 12. รูปวงกลม
บทที่ 13. บทประยุกต์
บทที่ 14. รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 15. สถิติ และ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

นางสาวนิตยาวัลย์ วงษ์ชาลี

วิชาคณิตศาสตร์

ครูผู้สอน :  นางสาวนิตยาวัลย์  วงษ์ชาลี

โทรศัพท์ : 098-6562294

ID Line : nittayawan26

FB : นิตยาวัลย์ วงษ์ชาลี

ใส่ความเห็น