คณิตศาสตร์ ป.2

คณิตศาสตร์ ป.2

คณิตศาสตร์ ป.2

  • ครูผู้สอน : นางสาวหทัยชนก วันละคำ

  • โทรศัพท์ : 0632126761

  • line : 0632126761

  • Facebook : Hathaichanok Wanlakham

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค – 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน

ใส่ความเห็น