คณิตศาสตร์ ม.3

คณิตศาสตร์ ม.3

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี 3

ครูผู้สอน ครูภัทราภรณ์ โสชู

เบอร์โทร : 0833567035

Line ID : 0833567035

FaceBook : Krukookai Sochoo

แผนการสอน คณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 1. พื้นที่ผิวและปริมาตร
หน่วยการเรียนรู้ 2. กราฟ
หน่วยการเรียนรู้ 3. ระบบสมการเชิงเส้น
หน่วยการเรียนรู้ 4. โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
หน่วยการเรียนรู้ 5. ความคล้าย

ใส่ความเห็น