ภาษาอังกฤษ ป.3

ภาษาอังกฤษ ป.3

วิชา อังกฤษ ป.3

  • ครูผู้สอน : นางโชติรส เทพจันดา

  • โทรศัพท์ : 0992107778

  • line :  0992107778

  • Facebook :  โชติรส เจ้าหญิง

เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Hello (1)
1
   Hello, How Are You? 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Hello (2)
1
   Nice to Meet You 20 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง About Me!
1
   Know About Me 22 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง My body (1)
1
   Parts of Your Body 25 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง My body (2)
1
   Monster’s Body 27 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Test 1 (Hello & Body)
1
   Test 1 (Hello & Body) 29 พ.ค. 63
เรื่อง 1.7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง My New Friend (1)
1
   Tell me more 1 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง My New Friend (2)
1
   What does she look like? 5 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Clothes (1)
1
   My Clothes (1) 8 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Clothes (2)
1
   My Clothes (2) 10 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Clothes (3)
1
   What is she/he wearing? 12 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Test 2 (Unit 1)
1
   Test 2 (Unit 1) 15 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family (1)
1
   My Family (1) 17 มิ.ย.63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family (2)
1
   My Family (2) 19 มิ.ย.63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.15 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family (3)
1
   Family Members (1) 22 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.16 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family (4)
1
   Family Members (2) 24 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.17 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family (5)
1
   Appearance (1) 26 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.18 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family (6)
1
   Appearance (2) 29 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)

 

ใส่ความเห็น