ภาษาอังกฤษ ป.1

ภาษาอังกฤษ ป.1

วิชาภาษาอังกฤษ ป.1

  • ครูผู้สอน :  นางสาวชูศรี  ภูจิต

  • โทรศัพท์ :  0637838648

  • line :  0637838648

  • Facebook :   Choosri poojit

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family

ใส่ความเห็น