ภาษาอังกฤษ ป.5

ภาษาอังกฤษ ป.5

วิชา ภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอน นางสาวปราณี ธรรมดี
โทรศัพท์ : 0623248879
ID Line : 0618piano
FB : Piasher Thumdee

1. Unit 1 : Me & Family All About Me

                -Hello! My name’s Mary

2.             : All About Me

                 -Things You Should Know

3.            : Home Sweet Home

               -We Love and Care

4.            : Home Sweet Home

               -There’s No One Just Like you

5.           : Home Sweet Home

               -Who Are These People?

6.           : My Wonderful Family

              -What is She Like?

7.           : My Wonderful Family

              -My Grandma Is Kind to Me

8.           : Doing Housework

              -I Clean My Room

9.          : Doing Housework

             -I Can Do It

10.        : Happy Home

             -My Daddy

11.        : Happy Home

             -My Beloved Father

12.        : Bedtime Story

             -Put on the Puppet Show

ใส่ความเห็น