ภาษาอังกฤษ ม.3
British english language learning class vector illustration. Brittish flag logo, England, dictionary, Big Ben, girls cartoon character in earphones, english language exchange program infographics.

ภาษาอังกฤษ ม.3

ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอน ครูรจนา สิมลี

โทรศัพท์ : 095 3832317

Line : rojchana1411

Fecebook : rojchana simalee

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Interests
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Leisure and Entertainment
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Shopping
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Traveling
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Local Products (OTOP)
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Stay fit
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Celebrations
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Science and technology for life

ใส่ความเห็น