อังกฤษ ป.2

อังกฤษ ป.2

วิชา อังกฤษ ป.2

  • ครูผู้สอน : นางรุ่งฤดี นครศรี

  • โทรศัพท์ :  086-8568478

  • line :  rungruedee

  • Facebook :  Rungruedee Nakornsr0069

เรื่อง 1.1 หน่วยที่การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง self
1
   เรื่อง Hello, How are you? 18 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
   เรื่อง Nice to meet you (1) 20 พ.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
3
   เรื่อง Nice to meet you (2) 21 พ.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
4
   เรื่อง Know about me 25 พ.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
5
   เรื่อง Parts of your body 27 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
6
   เรื่อง Monster ’s Body (1) 28 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
7
   เรื่อง Monster ’s Body (2) 1 มิ.ย. 63
8
   เรื่อง Tell me more 4 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
9
   เรื่อง Who is this? (1) 8 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
10
   เรื่อง Who is this? (2) 10 มิ.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
11
   เรื่อง My clothes (1) 11 มิ.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
12
   เรื่อง My clothes (2) 15 มิ.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
13
   เรื่อง My clothes (3) 17 มิ.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
14
   เรื่อง What color is it? 18 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยที่การเรียนรู้ที่ 2 family
1
   เรื่อง My family (1) 22 มิ.ย. 63 (มี Pre-Test และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
   เรื่อง My family (2) 24 มิ.ย. 63 (มี Post-Test สื่อวีดิโอประกอบการสอน)
3
   เรื่อง Family members 25 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
4
   เรื่อง Appearance (1) 29 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)

ใส่ความเห็น