ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  • Post author:
  • Post category:OIT

O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่…

Continue Readingการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

  • Post author:
  • Post category:OIT

O40 : รายงานการกำกับติดตามการด…

Continue Readingรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน